Тести з Прикладної математики Групи ТE-31

 
 

Тести з Прикладної математики Групи ТE-31

Тести з Прикладної математики Групи ТE-311. Медіана в статиці - це
а) значення ознак х коли одна половина значень менша її, а друга більша
б) ознака яка зустрічається в вибірці найбільш часто
в) число об'єктів спостереження
г) відношення середнього квадратичного відхилення до середнього арифметичного

2.Вибірка - це
а) сукупність однорідних величин яка доступна для вимірів
б) число об'єктів спостереження
в) процес систематизації первинних даних з метою добування інформації яка в них міститься
г) розміщення результатів вимірів в порядку спадання або зростання

3. Щоб вибіркова сукупність була репрезентативною, обсяг її повинен становити не менше
а) 30 вимірів
б) 25 вимірів
в) 20 вимірів
г) 10 вимірів

4. Ймовірність довільної події від
а) 0 до 1
б) 0 до 10
в) 1 до 2
г) -1 до 1

5. Інформаційна модель в свою основу включає
а) ком'ютер ,базу даних ..
б) ссистему Word
в) програму Exel
г) все вище перелічене

6.Обсяг в статиці - це
а) число об'єктів спостереження
б) процес систематизації первинних даних
в) розміщення результатів вимірів у порядку зростання або спадання
г) все вище перелічене

7.В основі антропометрії є:
а) людина
б) предмет
в) фізичні дослідження
г) все вище перелічене

8.Середнє арифметичне в статиці визначається
а) діленням суми всіх результатів вимірів на обсяг вибірки
б) множенням суми всіх результатів вимірів на обсяг вибірки
в) додаванням суми всіх результатів вимірів до обсягу вибірки
г) відніманням суми всіх результатів вимірів від обсягу вибірки

9.Скільки етапів досліджень має математична статистика
а) 3
б) 4
в) 5
г) 6

10. Графом називається
а) множина вершин та ліній з'єднаних між собою
б) множина вершин та ліній роз'єднаних між собою
в) множина вершин
г) множина ліній

11. Скільки статистичних характеристик має програма Exel
а) 60
б) 50
в) 40
г) 100

12. Дисперсія в статистиці =0 коли
а) всі значення рівні
б) коли всі значення різні
в) коли всі значення від'ємні
г) завжди

13. Математичні моделі будуються з:
а) алгебри і геометрії
б) фізики
в) електротехніки
г) хімії

14. Яка з наведених наук застосовує статистику , моделювання , алгоритми і програми
а) наукометрія
б)інвестометрія
в) психометрія
г) культурометрія

15. Хімікометрія - це
а)розділ прикладної математики на стику хімії,математики , статистики
б)розділ прикладної математики на стику економіки, статистики ,математики
в)розділ прикладної матиматики на стику інвестології, статистики , математики
г)розділ прикладної математики на стику фізики, статистики, математики

16.Математична логіка має
а) 8 дій
б) 10 дій
в) 12 дій
г) 20 дій


17.У програмі забезпечення з матем. логіці функції AVB означає:
а) логічна сума
б) заперечення
в) істина
г) нерівносильна істина

18. Яка з наведених функцій відповідає функції нерівносильній істині коли А В різні
а)А +В
б) А~В
в) АvВ
г) А-B

19.Мода в статиці - це
а) ознака яка зустрічається в вибірці найбільш часто
б) значення ознак х коли одна половина менша її, а друга більша
в) сума всіх результатів вимірів на обсяг вибірки
г) відношення середнього квадратичного відхилення


Создан 24 дек 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником