Автобіографія Огірка Ігоря Восильовича

 
Орест bashorest
Україна
E-Mail

Біографічні відомості

Народився в сімї вчителів Василя і Теодори Огірко. Вчився в с. Підбірці. Закінчив середню школу № 11 м. Львова. Проживає в с. Лисиничі.

Християнин. Греко-католик.

1974 року закінчив Львівський університет ім.Ів.Франка (спеціальність «Прикладна математика»). Доньки: Огірко Оля — викладач ЛІ МАУП, Огірко Софія — лікар-інфекціоніст.1978 року у Львові захистив кандидатську дисертацію з математичних методів оптимізації та моделювання. Працював в Інституті прикладних проблем механіки та математики Академії наук України та Львівському державному університеті ім. Ів Франка.Також працював завідувачем відділу чисельних методів механіки. 1990 року в Казанському університеті захистив дисертацію. В роботі розробляв моделі нелінійної термопружності, використовував чисельні методи оптимізації. З 1992 р. професор завідувач кафедри прикладної математики Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова (зараз Українська академія друкарства). 15.05.1991 р. пройшов конкурс дійсного члена (академік) Академії інформатизації. СРСР (Москва) за сукупністю наукових робіт за напрямком.

З 1995 приймає участь у Нью-Йоркській Академії Наук.
З 1999 р. є членом міжнародного християнської спільноти Кирла та Мефодія.
З 1999 по 2005рік — зав.кафедрою ПІ МАУП.
З 2005 р. керівник міжнародного наукового семінару «Інформаційна енергометрія».
З 2008 р.керівник інституту «Східна Європа».

Професор кафедри електронних видань Української академії друкарства. Професор викладає математичні методи в мовознавстві. Викладає курси «Прикладна математика», «Інформатику для аспірантів», «Мережеві технології», «Управління проектами», «Моделювання та програмне забезпечення».


Наукова діяльність

Наукові напрямки досліджень;— нелінійні диференціальні рівняння термопружності та методи оптимізації.Кандидатська дисертація присвячена дослідженню термопружного стану оболонок з використанням чисельних математичних методів. Досліджувались оболонки та пластини з термочутливого матеріалу з врахуванням геометричної нелінійності. В докторській дисертації досліджувався напружено-деформований стан конструкції під дією силових та температурних факторів. Розроблено метод операторного програмування. Використовувались ітераційні та комп'ютерні методи розв'язування нелінійних диференціальних рівнянь. Тепер розробляє напрям— інвестометрія.

Автор 156 наукових праць, серед яких три монографії.

Автор книги: «Оптимізація деформації друкарських форм», «Математичне моделювання друкарських форм ротаційних машин», «Прикладна математика». Має 12 авторських свідоцтв на винаходи.. Член двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій: в Українській академії друкарства та в Львівському національному університеті. В 2002—2005роках член Спеціалізованої ради за спеціальністю державне управління в Академії державного управління при Президентові України (Львів ,Брюховичі). Постійний член редакційних колегій збірників наукових наукових праць «Поліграфія і видавнича справа», «Наукові записки Української академії друкарства».З 2000 р. по 2008 навчальний рік голова Державної екзаменаційної комісії Львівського національного університету ім. Ів. Франка по спеціальностях економічна кібернетика та прикладна математика. Під його керівництвом захистив кандидатську дисертацію Загура Ф. В. Науковий консультант напрямку туризм (Туристична компанія «Яремія»). Огірко Ігор керівник проекту створення веб-сайту «Євро 2012» (футбол). Нагороджений грамотами Української академії друкарства, Вищої Атестаційної Комісії України, Верховної Ради України за наукову та педагогічну діяльність. Стародуб Юрій Петрович, Огірко Ігор Васильович, Юзевич Володимир Миколайович - керівники семінару інформаційної енергометрії/ogirko@gmail.com/.Журнальні публікації

Бурак Я. І., Огірко І. В. Застосування методу нелінійної релаксації до оптимізації нагріву оболонок обертання / / Тез. докл. VІІ науч. конф. по застосуванню ЕОМ в механіці деформ. тв. тіла (Ташкент, 30 сент. — 2 жовтня. 1975 р.). — Ташкент, 1975. — Ч. ІІІ. — С.5.
Бурак Я. І., Огірко І. В. Про визначення термопружності стану оболонки екрану кінескоп з урахуванням температурної залежності характеристик матеріалу / / Якість, міцність, надійність і технологічність електровакуумних приладів. — Київ: Наук. думка, 1976. — С.59-62.
Бурак Я. І., Огірко І. В. Оптимальний нагрів циліндричної оболонки з залежними від температури характеристиками матеріалу / / Мат. методи і фіз.-мех. поля. — 1977. — Вип. 5. — С.26-30
Огірко І. В. Раціональний розподіл температури по поверхні термочуттєвого тіла … стор 332 / / Інженерно-фізичний журнал Том 47, Номер 2 (серпень, 1984)
Оптимальне по напрузі температурне поле в локальній області гнучкої конструкції / / Інститут проблем міцності,, 1986, N2. — C.69-72.
Ogirko I.V., Irkha B.E. A study of the elastic deformations in a thermoelastic inhomogeneous solid of revolution / / Journal of Mathematical Sciences. Volume 79, Issue 6, 1996, Pages 1469—1471.
Ogirko I.V., Zapotochnyi V.I. The stress-strain state of screen photopolymer plates / / Soviet Materials Science 22 (6), 1987, pp. 640—643.
Ogirko I.V. Temperature field, optimum with regard to stresses, in a local region of a flexible structure / / Strength of Materials 18 (2), 1986, pp. 209—213.
Ogirko I.V. Stress-Optimal Temperature Field in the Local Region of a Flexible Structure / / Problemy Prochnosti (2), 1986, pp. 69-72.


Прикладна математика

Прикладна математика - область математики, що розглядає застосування математичного знаннь в інших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (Механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування, криптографія, а отже комбінаторика і деякою мірою кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Розділами прикладної математики є: геометрія,фізикометрія, хімікометрія, психометрія, економікометрія, інвестометрія, соціометрія та ін. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделі системи.

Математична фізика описує фізичні процеси, і досить часто вона невідрізняється від теоретичної фізики. Її основними розділами є:
Механіка рідини і газу
Теорія акустики
Рівняння Максвела, на яких ґрунтується електромагнетизм
Механіка
розробив сайт Башенський Орест ТЕ-31